Loading...

Välkommen till Skandwood! Totalentreprenör vid renovering & ombyggnation av kommersiella fastigheter

Totalentreprenad Vi åtar oss byggentreprenader där vi sköter samordning och projektledning av alla hantverksgrupper

Renovering Skandwood har i många år hjälp företag och fastighetsägare i Stockholm & runtom Mälardalen med att rusta upp deras fastigheter till dagens standard

Ombyggnation Vi jobbar mot större företag, så som hotell & kommersiella fastighetsägare i Stockholms området. Kontakta oss idag!

Skandwood Bygg&Development AB Vi är ett väletablerat och komplett byggföretag som utför alla vanligt förekommande byggarbeten vid byggnation, entreprenad, ombyggnader, renoveringar och tillbyggnader. Skandwood Bygg&Development AB utför bygguppdrag till företag och kommersiella fastighetsbolag i Stockholm & runtom hela Mälardalen.
Välkommen att kontakta oss på 08-622 58 88!

Axplock av Referensprojekt

Bergianska Trädgården

Renovering Hotel

Köksrenovering